SensoDetect AB (publ) – fortsätter sin lansering och signerar distributör i Saudiarabien

Sensodetect AB (publ) har signerat ett distributörsavtal med Arabian Trade House för distribution av BERA i GCC regionen. Området innehar ca 54 miljoner invånare och innebär en marknadspotential för Sensodetect på ca 400 miljoner SEK för diagnos identifiering. 

Arabian Trade House är ca 550 anställda och huvudkontoret ligger i Saudi Arabiens huvudstad Riyadh, de innehar ISO 9001 och ISO 13485 certifieringar. De har en upparbetad infrastruktur och upparbetade försäljningskanaler i regionen.  

Antalet indriver i regionen med ADHD är aningen lägre procentuellt än våra andra marknader ca 5% inom åldersgruppen upp till 24 år. Men regionen är finansiellt stark vilket gör att vi kan hålla en högre prisbild än t.ex. Indien. 

Vi kommer tillsammans med distributören registrera enheten i regionen och påbörja marknadslanseringen i samband med att vi gör valideringsstudier tillsammans med sjukhus och ATH. Avtalet innebär exklusivitet i regionen. 

"ATH är ett väldigt väletablerat företag i regionen och den starkaste distributören vi har signerat till dags datum. De har en gedigen personalstyrka och upparbetade säljkanaler som vi jobbar direkt mot. Vi har en unik produkt de kan erbjuda sina befintliga kunder. Jag ser verkligen fram emot vad vi kan göra tillsammans i regionen.", säger VD, Jonas Hagberg, SensoDetect AB (publ.)