Scania förlänger och utvidgar pilotprojekt med Enersize

Scania har förlängt och utvidgat sitt avtal med Nasdaq First North-listade Enersize Advanced Research AB. I det förlängda pilotavtalet hjälper Enersize lastbilsjätten med att spara pengar genom att hitta energibesparingar i Scanias omfattande tryckluftssystem. Avtalet förlängs med tolv månader och parallellt avser Enersize och Scania att starta gemensamma utvecklingsprojekt under hösten 2022.

I maj 2021 avtalade Scania och Enersize om en fortsättning av pilotprojektet som inleddes 2017. I samband med detta har Scania även anslutit sig till Enersize Advisory Council, och till vilket även andra stora industrier och internationella experter är knutna.

”Det är ett viktigt avtal Scania som bekräftar de värden vi skapar. Att en av Sveriges största tryckluftsanvändare bekräftar vår lösning skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize, och fortsätter:

”Vi märker att intresset för vår lösning ökar i takt med att kunderna upptäcker hur stora och onödiga kostnaderna för energiläckage i tryckluftssystem är.”

Parterna har nu kommit överens om en ytterligare förlängning om tolv månader av pilotprojektet, vilken genomförs med syfte att under hösten 2022 utvidga samarbetet för att genomföra en större uppgradering av installationen på Scanias anläggning i Södertälje. När uppgraderingen är klar är parterna överens om att omförhandla abonnemanget, då värdet i det Enersize levererar till Scania kommer att öka.

Syftet med uppgraderingen är dels att Scania ska kunna skicka data från anläggningens OT-system (OPC-server) direkt till Enersize molntjänst Compressed Air Services, dels att Scania ska bli sk ”early adopter” i Enersize Compressed Air Services generation 2 som håller på att utvecklas av Bolaget. Genom detta kommer Scania inte bara få tillgång till oerhört mycket större datamängder för analys, men också kunna koppla sig direkt till Compressed Air Services.

Scania har ett för Sverige mycket stort tryckluftssystem, med rörsystem som spänner över stora delar av Södertälje. Utmaningarna att säkerställa att luften inte bara finns tillgänglig, utan framställs energieffektivt är stora, och Scania ser genom samarbete Enersize en möjlighet att öka robustheten i tryckluftssystemet varvid möjligheter för energieffektivisiering också kan utvärderas.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-24 08:30 CEST.

Bifogade filer

Scania förlänger och utvidgar pilotprojekt med Enersize