Scania beställer hårdvara till sin anläggning i Södertälje

Nasdaq First North-listade Enersize meddelar att Scania har beställt ytterligare komponenter till sin anläggning i Södertälje. Ordervärdet är begränsat till under 100 tkr, men det är en viktig indikator och bekräftar att det finns ett stort intresse från Scania att fortsätta och utvidga samarbetet som avser att spara pengar genom att hitta energibesparingar i Scanias omfattande tryckluftssystem.

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Enersize meddelade den 24 maj 2022 att Scania valt att förlänga och utvidga pilotprojektet som ingåtts mellan bolagen tidigare.

”Ordervärdet är begränsat till under 100 tkr, men beställningen bekräftar att Scania är motiverade att utvidga projektet tillsammans med oss för att få bättre inblick i tryckluftssystemet i anläggningen i Södertälje”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize.

Komponenterna består av flödesmätare för tryckluft som används för kontinuerlig monitorering av Scanias tryckluftssystem, där data kan skickas till Enersize molnmjukvara Compressed Air Services. Fler givare ökar möjligheterna för Enersize att identifiera ineffektiviteter och operationella problem. Därigenom kan Scania genomföra energieffektiviserings- och andra förbättringsåtgärder i tryckluftssystemet.

"Scania visar tilltro till Enersize, och för oss är detta ett viktigt pilotprojekt för att visa vad vi kan åstadkomma i fordonsbranschen. Potentialen är stor inom Scania-koncernen, den koncern som Scania ingår i och den globala fordonsbraschen. Enersize var en del av Traton Innovation Expo och vi ser att det finns ett stort intresse för vårt arbete", säger Anders Sjögren, vd för Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Scania beställer hårdvara till sin anläggning i Södertälje