Scandinavian Health Innovations AB: SHIs Head of Online Growth blir COO på portföljbolaget Natural Shop

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) ("SHI" eller "Bolaget") ledande befattningshavare Robin Grannesberger som arbetar som Head of Online Growth lämnar sin tjänst för att ta rollen som COO på SHIs portföljbolag Natural Shop Europe AB ("Natural Shop" eller "Portföljbolaget").

Robin Grannesberger som arbetat som Head of Online Growth på SHI sedan november 2019 och varit verksam i det operationella arbetet i flera av portföljbolagen däribland Natural Shop. Robin lämnar nu sin roll i SHI för att istället anta utmaningen som Chief Operation Officer (COO) på Natural Shop. Förberedelserna har pågått stegvis under 2021 och därmed sker övergången med start från och med måndagen den 10 maj 2021.

Robin Grannesberger har en magisterexamen inom marknadsföring, ledarskap och entreprenörskap från Linnéuniversitetet. Han har arbetat med digital marknadsföring och strategier sedan 2012 bl.a. som Digital Campaign Manager & Strategist på digitala byråer och som Digital Marketing konsult åt företag både på den svenska och europeiska marknaden. Robin äger för närvarande, privat och via bolag, 45 893 B-aktier i SHI.

  • Natural Shop planerar att ytterligare investera i tillväxt online och jag är övertygad om att Robin i rollen som COO tillsammans med sitt team kommer skapa förutsättningarna för än ännu snabbare tillväxt under 2021 och framåt. Eftersom Robin redan är insatt och arbetat operativt med Natural Shop kommer han direkt kunna fortsätta Bolagets tillväxtresa. Han tillträder rollen i en mycket spännande tid och jag känner mig trygg i att Natural Shop är i goda händer, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations AB.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 10.00.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av sex portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj. Scandinavian Health Innovations aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55