Scandinavian Health Innovations AB: SHI:s dotterbolag Organic Inspirations ABs emission avslutad

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) ("SHI") dotterbolaget Organic Inspirations AB ("Organic Inspirations" eller "Bolaget") har under september 2020 lanserat sina första tekniska plattformar Ekoappen.se och Ekoappen 2.0 med lyckat resultat och uppnått över 250 000 unika besökare under lanseringsmånaden. Bolaget genomförde under juli-september 2020 en spridningsemission som tillför Bolaget cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader till en pre-money värdering om cirka 15,0 MSEK och därmed en post-money värdering om cirka 16,6 MSEK. Emissionen är nu avslutad och registrerad hos Bolagsverket. SHIs ägande efter emissionen uppgår till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 64,6 procent av rösterna.

SHI blev under 2019 delägare i Organic Inspirations. Satsningen är i enlighet med SHI:s långsiktiga strategi att öka sin närvaro online och göra mer kunskap och information om hälsa och hållbarhet tillgänglig för hälsomedvetna människor.

Plattformen lanserades under september 2020 på den svenska marknaden med lyckat resultat och uppnådde över 250 000 unika besökare under september 2020. Målsättningen är att under 2021 bli Sveriges största plattform inom naturlig hälsa och hållbar livsstil samt att redan 2022 lansera plattformen internationellt. Funktionaliteten och värdet för användarna kommer att utvecklas under 2021 med målsättning att ha ett komplett app- och onlineplattform redo för nya marknader under 2022.
Intresset för Ekoappen har, trots begränsade marknadsinsatser, varit betydligt högre än beräknat och därför genomfördes en spridningsemission under sommaren 2020. Före emissionen uppgick SHI:s ägande till cirka 65 procent av kapitalet och cirka 67 procent av rösterna. Spridningsemissionen genomfördes till en pre-money värdering om cirka 15,0 MSEK. Emissionen avslutades i september 2020 och registrerades hos Bolagsverket i slutet av november 2020 och tillför Bolaget cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader. SHI har deltagit i emissionen med 0,25 MSEK. Efter emissionen uppgår antalet delägare i Bolaget till 337 stycken och post-money värderingen till cirka 16,6 MSEK. SHIs ägande efter emissionen uppgår till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 64,6 procent av rösterna.

Den lyckade emissionen möjliggör ökad tillväxt och nya satsningar under kommande året. Organic Inspirations fokus under 2021 är att hålla en kraftig tillväxt av antalet medlemmar, nedladdningar och besökare.

  • Jag är både glad och oerhört tacksam över den fantastiskt positiva responsen vi har fått hittills från besökare och våra samarbetspartners. Detta är bara början och vi ser flera förbättringar som kommer implementeras närmsta månaderna som har potential att ytterligare öka tillväxttakten. Jag hoppas alla våra delägare känner samma stolthet som jag gör när de dagligen besöker ekoappen.se och använder Ekoappen 2.0. Jag ser fram emot att fortsätta ge värde till våra besökare och leverera tillväxt till våra aktieägare, säger Ninnie Wikström, VD på Organic Inspirations AB.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorgani.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. SHI är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Eco Health Nordic AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB, www.shiorganic.com. Augment Partners AB, info@augment.se,tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.