Scandinavian Health Innovations AB: SHI:s dotterbolag Eco Health Nordic genomför förvärv av Brandtics AB

Scandinavian Health Innovations AB (publ):s ("SHI" eller "Bolaget") dotterbolag Eco Health Nordic AB ("Eco Helath Nordic" eller "EHN")  förvärvar 100 procent av aktierna i Brandtics AB ("Brandtics"). Samtliga aktier i Brandtics AB förvärvas genom emittering av 1 764 706 B-aktier i Eco Health Nordic som efter transaktionen motsvarar cirka 15 procent av kapitalet och cirka 8,5 procent av rösterna i EHN. Förvärvsavtalet undertecknades den 17 december 2020 med tillträdesdag den 1 januari 2021. Brandtics VD Michael Fenton tillträder som COO för Eco Health Nordic den 1 januari 2021.

SHI har tidigare kommunicerat avsikten att de närmsta åren utöka koncernen med flera bolag, både genom samarbeten och förvärv. Bolaget och dess nuvarande dotterbolag Eco Health Nordic har under året inlett ett samarbete med Brandtics AB i syfte att långsiktigt kunna öka tillväxten för båda bolagen och accelerera tillväxten online. EHN och Brandtics är nu i en spännande fas där de avser signera flera avtal med kända personliga varumärken i syfte att åt dem utveckla naturliga, ekologiska och hållbara produkter. SHI ser flera beröringspunkter som kommer skapa mervärde för samtliga varumärken, dess kunder och därmed också Bolagets aktieägare.
Brandtics ABs verkställande direktör Michael Fenton tillträder rollen som COO för EHN den 1 januari 2021. Michael Fenton har arbetat med marknadsföring i över 20 år med tyngdpunkt inom sport- och musikindustrin. Det breda internationella kontaktnät som Michael byggt upp under sin karriär i kombination med hans kunskap inom e-commerce och produktion tillför stort värde inför EHNs kommande expansion. Planen och strategin för EHN och Brandtics som utarbetats under förhandlingarna kommer innebära en snabb expansionstakt under 2021 och 2022.
"Jag är oerhört exalterad över framtiden för Brandtics och Eco Health Nordic. Den strategi som vi nu har på plats för 2021-2022 kommer att ge oss ett starkt marknadserbjudande i kombination med en snabb expansion i Sverige och internationellt. Eco Health Nordic och Brandtics kommer att bli starkare tillsammans och jag ser fram emot att börja bygga företagen tillsammans med mitt team under 2021.", säger Michael Fenton, VD på Brandtics.

Förvärvsavtalet undertecknades den 17 december 2020 med tillträdesdag den 1 januari 2021. Samtliga aktier i Brandtics AB förvärvades genom emittering av 1 764 706 B-aktier i EHN som efter transaktionen motsvarar cirka 15 procent av kapitalet och cirka 8,5 procent av rösterna i EHN. SHIs innehav i EHN efter transaktionen uppgår till totalt 9 000 000 B-aktier och 1 000 000 A-aktier motsvarande cirka 85 procent av kapitalet och cirka 91,5 procent av rösterna. Brandtics AB kommer att konsolideras i SHIs räkenskaper från och med den 1 januari 2021.

"Förvärvet av Brandtics och satsningen på Eco Health Nordic är ytterligare ett viktigt steg i vår expansionsplan geografiskt och inom online growth. Målsättning är att bolagen ska hålla en snabb expansionstakt under 2021-2022. Satsningen kommer även bidra till synergieffekter och en snabbare tillväxttakt för flera av våra nuvarande och kommande dotterbolag. Jag och vårt team ser med spänning fram emot att bygga Eco Health Nordic och Brandtics tillsammans med Michael och hans team", säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Kort om Brandtics AB
Brandtics grundades 2020 med affärsidén att utveckla produkter och plattformar åt influencers. Brandtics ansvarar och genomför allt arbete kring produktutveckling, produktion, distribution och webbplatsbyggnad och levererar en helhetslösning till influencers som får en egen produktserie och enbart behöver fokusera på marknadsföring.

Läs mer om verksamheterna på ecohealthnordic.com och brantics.com

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet SHI SME.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40
Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020, kl. 10.55.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. SHI är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Eco Health Nordic AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB. Mer information återfinns på www.shiorganic.com. Augment Partners AB, info@augment.se,tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.