Scandinavian Health Innovations AB: Scandinavian Health Innovations välkomnar nya delägare med en beskrivning av verksamheten och nuvarande portföljbolag

Scandinavian Health Innovations AB (publ) ("SHI" eller "Bolaget") har de senaste dagarna fått hundratals nya aktieägare och vill med detta pressmeddelande välkomna samtliga nya ägare samt ge en kort sammanfattning av bolagets verksamhet och aktieportfölj.

SHI är en venture builder med affärsidén att investera i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Dessa områden bedöms ha stor potential att uppvisa en hög tillväxt de kommande åren. Bolaget har idag en onoterad aktieportfölj bestående av sex "gröna" företag med den gemensamma nämnaren att alla verksamheter återfinns inom online, ekologiskt och hållbart. SHI äger mellan 62-100 procent av rösterna i samtliga sina portföljbolag.

Bolagets aktieportfölj har vuxit i snabb takt mellan 2019-2021, från två till sex portföljbolag. SHI har satt en ny kommunikationsplan med målsättningen att mer frekvent än tidigare uppdatera sina aktieägare och aktiemarknaden med både operativa och finansiella framsteg i portföljbolagen. Med detta pressmeddelande vill Bolaget välkomna samtliga nya ägare samt ge en kort sammanfattning av bolagets verksamhet och aktieportfölj.

Strategi för SHIs aktieportfölj

-Förvärva minst 50 procent av rösterna i onoterade företag och utveckla dess strategi och verksamhet med målsättningen att inom 18 månader kraftigt öka marknadsvärdet och därmed framtidsutsikterna för portföljbolaget.
-Samtliga innehav är långsiktiga och våra investeringar förväntas ge en ROI om minst 20 gånger investerat kapital inom fem år.
-SHI avser att långsiktigt få intäkter genom aktieutdelningar, försäljning av aktier och konsultarvoden för utfört arbete i portföljbolagen.

Nuvarande och kommande portföljbolag placeras löpande in i någon av följande faser

Fas 1: Start-up (Framtid osäker)
Fas 2: Hög tillväxt/Förlust
Fas 3: Tillväxt/Vinst
Fas 4: Hög tillväxt/Vinst
Nuvarande portföljbolag / Procent av kapital / Fas per 31 december 2020

Dr Sannas Sweden AB / 100 procent / Fas 3
Youngevity AB / 100 procent / Fas 1
Natural Shop Europe AB: 95,5 procent / Fas 2
Eco Health Nordic AB: 85 procent / Fas 1
Green Apps Technologies (Tidigare: Organic Inspirations AB): 60,7 procent / Fas 2
Holistic Health Academy International AB: 45 procent / Fas 4
Avkastning till SHIs aktieägare kommer långsiktigt att ges genom:

-Ökat marknadsvärde av aktieportföljen med målsättningen att det leder till ökad aktiekurs.
-Utdelning av aktier i portföljbolagen inför eller efter en notering eller exit.

Scandinavian Health Innovations har i början av april bett de ledande befattningshavarna i samtliga portföljbolag att skriftligen presentera deras planer och målsättningar för perioden 2021-2025. Dessa kommer i närtid att presenteras för aktiemarknaden och SHIs aktieägare i syfte att ge en tydligare bild av portföljbolagens framtid och därmed underlätta värdering av vår aktieportfölj. Först ut var Organic Inspirations AB u.ä.t Green Apps Technologies AB som den 29 april presenterade sina målsättningar för framtiden. Samtliga nyheter och pressmeddelanden publiceras via Cision och på bolagets hemsida shiorganic.com

  • Jag vill först och främst välkomna alla nya aktieägare som tillkommit de senaste dagarna! Du är nu indirekt delägare i sex onoterade bolag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart, marknader som vi är övertygade om fortsatt kommer att växa i snabb takt. Vi är nu delägare i det jag anser är den mest spännande tiden sedan starten, aldrig tidigare har vi haft så mycket att se fram emot. Jag vill varmt rekommendera att följa våra pressmeddelanden den närmsta tiden som kommer ge dig en tydligare bild av vart våra portföljbolag står, vart de är påväg och förhoppningsvis också resultera i ännu fler delägare. Ser fram emot ett spännande år fullt av nyheter tillsammans med alla våra aktieägare, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Scandinavian Health Innovations är noterad på Nordic SME under kortnamnet SHI B (http://mdweb.ngm.se/MDWebFront/detailview.html?locale=sv_SE&orderBookId=469X&isEquity=true).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av sex dotterbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55