Scandinavian Health Innovations AB (publ) föreslår nytt namn

Scandinavian Health Innovations AB (publ) ("SHI" eller "Bolaget") föreslår att bolagsstämman den 21 maj fattar beslut om nytt namn. Syftet med namnändringen är att framöver ytterligare kunna breda sin verksamhet och förtydliga affärsmodellen och nuvarande affärsområden. Genom nytt namn vill Bolaget rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten, investeringar i ekologiska och hållbara företag med tillväxtpotential online. Det nya namnet som presenteras på bolagsstämman den 21 maj avser bidra till att tydliggöra Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi som sattes av styrelsen under 2020.

- Idén om ett namnbyte har växt fram successivt i styrelsearbetet under 2020 och är ett naturligt steg i vår utveckling som Bolag. En av våra styrkor är vår kompetens inom online tillväxt och genom nytt namn avser vi tydliggöra vår vision och långsiktiga strategi samtidigt som det underlättar att förstå vår verksamhet. Jag ser fram emot att de kommande månaderna presentera detta närmre. Denna åtgärd syftar i huvudsak till att skapa ytterligare mervärde för våra kunder, anställda och delägare, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations AB (publ)

Han fortsätter

- Vi märker att intresset för ekologiskt och hållbarhet ökar och detsamma gäller efterfrågan på kunskap & produkter inom dessa områden. Vår vision är att bli en ledande venture builder, på i första hand den Svenska och därefter, på den internationella marknaden inom tech, ekologiskt och hållbart. Tillväxt kommer fortsatt att ske genom förvärv och tillväxt i nuvarande dotterbolag. Ett nytt namn kommer öppna upp nya möjligheter i Sverige men även internationellt, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations AB (publ)
 

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av sex dotterbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55