Scandinavian Health Innovations AB: Första dag för handel med nya aktienamnet NOSIUM B är idag den 4 juni

Scandinavian Health Innovations B handlas från och med idag, 4 juni 2021, under det nya aktienamnet NOSIUM B.

"Vi har mycket på gång! NOSIUM kommer fortsatt att arbeta med samma strategi och namnbytet sker i huvudsak för att uppnå ökad tillväxt och framöver kunna bredda verksamheten utanför Skandinavien och underlätta kommunikationen till internationella investerare. Styrelsen i NOSIUM kommer fortsatt att arbeta på en strategisk nivå för att skapa mervärde för befintliga och kommande portföljbolag. Vi har ett oerhört spännande år framför oss och nu påbörjar vi arbetet att synliggöra vårt nya namn för investerare i Sverige och Internationellt. Fokus är att fortsatt visa att NOSIUM är den självklara investeringen för de som önskar en exponering mot marknaderna för online, ekologiskt och hållbart, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om NOSIUM
NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av flera portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj. NOSIUMs (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM. http://www.nosium.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55