Scandinavian Enviro Systems: Michelin tilldelas miljöpris för världens två första däck godkända för vägtrafik med 45% respektive 58% hållbara material

Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro", "bolaget") storägare Michelin har erhållit priset Environmental Achievement of the Year - Tire Design vid den pågående mässan Tire Technology Expo i Hannover, Tyskland. Michelin fick utmärkelsen för sina första däck för vanliga vägfordon med hög andel hållbara material. Personbilsdäcket innehåller bland annat återvunnen kimrök från Enviro.  

Det var i oktober förra året som Michelin som första däcktillverkare i världen presenterade två däck med hög andel miljömässigt hållbara material som är godkända för användning på vanliga vägfordon. Det rörde sig om ett personbilsdäck och ett bussdäck med 45 respektive 58 procent miljömässigt hållbara material. Det presenterade personbilsdäcket innehöll bland annat återvunnen ISCC-certifierad kimrök från Enviro. Båda de presenterade däcken är godkända för användning på vanliga vägfordon och har precis samma prestanda som traditionella däck.

Enligt Michelin banar de presenterade däcken väg för den framtida teknologi som kommer att användas för tillverkning av Michelins standarddäck på 2 till 3 års sikt. Michelin har satt som mål att använda 100 procent hållbara material i samtliga sina däck till år 2050. Michelin är sedan 2020 Enviros enskilt största ägare.

Vid den pågående mässan Tire Technology Expo (https://www.tiretechnology-expo.com/en/) i Hannover utsågs Michelin också till årets däcktillverkare - Tire Manufacturer of the Year.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se