Scandinavian Enviro Systems: Mangold fondkommission publicerar ny uppdragsanalys rörande Enviro

Mangold fondkommission har idag publicerat en ny analys av Scandinavian Enviro Systems.

Mangold fondkommission gör löpande analyser av Enviro på uppdrag av Enviro, så kallade uppdragsanalyser. Enviro har avtal med Mangold och Redeye om uppdragsanalyser. Analyserna finns tillgängliga på Enviros hemsida. Publiceringen på Enviros hemsida ska inte tolkas som att bolaget därmed bekräftar eller tar ställning till de slutsatser som dras i analyserna utan ska ses som en service till aktieägare och kapitalmarknaden. Enviro lämnar inga egna prognoser över bolagets framtida utveckling och kommenterar heller aldrig andras analyser av bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se (https://www.envirosystems.se/sv/)