Scandinavian Enviro Systems: Mangold fondkommission inkluderar Enviro bland ”top picks” i nylanserad aktieportfölj

Mangold Private Banking portföljförvaltning har inkluderat Scandinavian Enviro Systems (Enviro) bland de bolag som valts ut som "top picks" i en nylanserad aktieportfölj som vänder sig till Mangolds kunder inom Mangold Private Banking.

Mangold Private Banking lanserar portföljen Mangold Microcap Top Picks för erbjuda sina kunder en investeringsmöjlighet i särskilt utvalda tillväxtbolag. Enligt Mangold ska portföljen bestå av minst fem microcap-bolag med "förväntad stark kursutveckling". Urvalet av aktier baseras på Mangolds uppdragsanalys Mangold Insight som bevakar svenska tillväxtbolag, däribland Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se