Scandinavian Enviro Systems: Enviro beviljas miljötillstånd för den planerade anläggningen i Uddevalla

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har beviljats miljötillstånd för den planerade återvinningsanläggningen i Uddevalla.

Som tidigare kommunicerats gäller ansökan en etablering av en återvinningsanläggning på en industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Anläggningen får kapacitet att återvinna upp till 60 000 ton per år vilket är tillräckligt för att återvinna mer än 60 procent av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck. Ansökan om miljötillstånd för anläggningen lämnades in i mitten av november förra året.

- Behandlingen av vår ansökan har gått fort vilket är ett bevis för att vi fått till stånd en solid process för att ta fram underlag för och ansöka om miljötillstånd. Att vi lyckats med detta är centralt för vår fortsatta expansion där effektiva tillståndsprocesser är en viktig framgångsfaktor, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Ett slutgiltigt beslut om etablering av den nya anläggningen är avhängigt ett flertal faktorer, såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material.