Scandinavian Enviro Systems: Enviro beviljas förnyat lån på 6,5 MSEK kopplat till verksamheten i Åsensbruk

Scandinavian Enviro Systems dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB (TYRE), i vilket verksamheten vid den egenägda återvinningsanläggningen i Åsensbruk bedrivs, har beviljats ett lån på 6,5 MSEK av Dalslands Sparbank.

Lånet har en återbetalningstid på åtta år och garanteras av moderbolaget genom en
borgensförbindelse för ovanstående lånebelopp. TYRE har tidigare upptagit lån från Dalslands
Sparbank men detta är under mars månad i år fullständigt amorterat. Lånet kommer huvudsakligen
att användas till investeringar och validering av den befintliga anläggningen i Åsensbruk.

För mer information, vänligen kontakta             
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems
Herkulesgatan 1K
417 03 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Nytillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska däcktillverkaren Michelin är största ägare. Enviro grundades 2001 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.envirosystems.se (https://www.envirosystems.se/sv/)