Scandinavian Enviro Systems AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

Scandinavian Enviro Systems (publ) årsredovisning för 2021, finns från och med idag, torsdag 28 april 2022, tillgänglig på företagets hemsida https://www.envirosystems.se/sv/investor/financial-information/.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, ärEnviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 03 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se (https://www.envirosystems.se/sv/)