Safe at Sea: Vd-brev september 2022

Parallellt med lösenperiod för TO1 befinner vi oss i en spännande tid med fullbelagd produktion och med högt tempo i både våra projekt och affärer. Jag önskar med detta brev informera om vad som händer och vad vi idag planerar för kommande period.

Vi håller ett fortsatt starkt fokus på försäljning för att nå högre försäljningsvolymer och i Q3 har vi hitintills presterat och kommunicerat ett ordervärde av båtförsäljning om ca 2,7 Msek. Detta i kombination med pågående processer skapar förutsättningar för ett starkt avslut på Q3 men även ett starkt Q4 och avslut på året. Orderboken innebär för oss inte bara att vi fyller upp våra produktionsresurser utan också att vi på ett bra sätt kan planera och effektivisera vår verksamhet.

Bakgrunden till att vi idag presterar ökade ordervolymer beror på att vi utvecklat det fokusområde kring försäljning som vi presenterade i samband med nyemissionen 2021. I emissionen tecknade våra aktieägare units med en aktie + en option, med möjlighet att lösa in sina optioner nu senast den 19 september 2022 och vara med på den fortsatta resan.

Sedan hösten 2021 har vi tecknat avtal med fem nya distributörer, och det är nu vi börjar se resultaten av dessa samarbeten med marknadsaktiviteter och förväntade affärsavslut. Inte minst vår nya distributör i Brasilien som öppnar upp hela den sydamerikanska kontinenten för vår produktportfölj har både höga ambitioner och två egna demobåtar som i skrivande stund har anlänt till Brasilien. Parallellt med dessa framsteg och den positiva trenden avseende orderingång så har vi dessutom vår nya SeaRanger som nu demonstreras för distributörer och kunder. Vi är övertygade om att SeaRanger med sina egenskaper avseende pris, prestanda och kapacitet kommer att leda till avslut och ytterligare stärka orderingången. SeaRanger är lite större än t.ex. SafeRunner, så den kan i svåra förhållanden transportera fler personer och last utan att tappa i flexibilitet och manöverförmåga. Liksom alla våra befintliga båtar i portföljen så bygger även SeaRanger på Yamaha WaveRunner som plattform. 

Många aktieägare är intresserade och undrar vad som nu sker med ElEcoRunner och jag vill understryka att både ledningen och alla som engagerar sig i bolaget delar denna entusiasm. Det var en stor succé när vi den 26 augusti för första gången demonstrerade ElEcoRunner tillsammans med SSRS. Demonstrationen genomfördes planenligt och resultatet var över förväntan. Det som i närtid sker med ElEcoRunner är (1) med en första lyckad demonstration i ryggen kommer fler och större demonstrationer genomföras ihop med våra projektpartners, t.ex. test- och demodag ihop med media, (2) tester, demonstrationer, utbildning och kundbesök ihop med våra distributörer i syfte att introducera den nya revolutionerande plattformen, (3) framställning av en produktionsfärdig version av ElEcoRunner.

Styrelsen beslutade i augusti att gå vidare i förberedelserna för SOLAS-klassificering. Med utgångspunkt från den förstudie som Det Norske Veritas (DNV) Advisory gjorde under våren 2022 bedömer vi chanserna för att nå en SOLAS-klassning som goda och vi förbereder därför för den fortsatta klassificeringsprocessen. SOLAS-projektet är en strategiskt viktig del av vår tillväxtagenda, och syftet med SOLAS-klassificeringen är att nå ut till en betydligt större marknad och kundsegment med större fartyg inom shipping, passagerarfartyg, oljeplattformar m.fl.

Jag hoppas att ni som aktieägare delar vår entusiasm och att ni tar tillfället att med era teckningsoptioner vara med och möjliggöra en fortsatt offensiv satsning för en positiv resultatutveckling och att skapa en stabil och långsiktigt lönsam plattform.

Henrik Hartman, VD Safe at Sea AB

Göteborg den 13 september 2022