Safe at Sea: Två RescueRunner system beställda av Isländsk räddningstjänst

Räddningstjänsten i Reykjavik stärker sin vattenlivräddningsförmåga med två RescueRunner system. 

Man är nöjd med med tidigare levererade båtar på Island och därför väljer ytterligare en station att köpa Safe at Seas Rescue Runners. Båtarna har under svåra förhållanden i tuffa vatten visat sig  fungera mycket bra. De är extremt stabila, har tålig konstruktion och skrov vilket gör att man kan genomföra räddningsinsatser i gunda och steniga områden.

"Vi är mycket glada över att Räddningstjänsten i Reykjavik  väljer RescueRunner system.  Man har under flera år successivt byggt upp sin livräddningsflotta och vi är övertygade om deras RescueRunners kommer vara till stor nytta för dem och bidra till säkra insatser i deras viktiga verksamhet", säger Marianne Wittbom, CEO på Safe at Sea AB. 

RescueRunnersystemen kommer levereras under  Q3 2022.

Ordervärde är cirka Euro 76,700,-