Safe at Sea: Rättelse Två RescueRunner system beställda till Islands Räddningstjänst

 Av misstag försågs inte föregående pressmeddelande med MAR-etikett. MAR-etiketten har inkluderats i nedan pressmeddelande. Räddningstjänsten i Reykjavik på Island väljer att stärka sin vattenlivräddningsförmåga med två  RescueRunner-system.

Nu går man vidare på Island med att bygga upp sin  livräddningsflotta och ytterligare en station väljer nu Safe at Seas RescueRunners.

Man är nöjd medmed tidigare levererade båtar på Island och därför väljer ytterligare en station att köpa Safe at Seas Rescue Runners. Båtarna har under svåra förhållanden i tuffa vatten visat sig fungera mycket bra. De är extremt stabila, har tålig konstruktion och skrov vilket gör att man kan genomföra räddningsinsatser i gunda och steniga områden.

"Vi är mycket glada över att Räddningstjänsten i Reykjavik väljer RescueRunner system. Man har under flera år successivt byggt upp sin livräddningsflotta och vi är övertygade om deras RescueRunners kommer vara till stor nytta för dem och bidra till säkra insatser i deras viktiga verksamhet", säger Marianne Wittbom, CEO på Safe at Sea AB.

RescueRunnersystemen kommer levereras underQ3 2022.

Ordervärde är cirka Euro 76,700,-

Informationen är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-22 15:47 CET.