Safe at Sea: Rättelse: Årsredovisning 2021

Tidigare publicerad Årsredovisning saknade Revisionsberättelse. Den är nu inlagd i dokumentet.MAR etikett är borttagen, den var ikryssad av misstag.

Safe at Sea ABs årsredovisning för 2021 finns tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida. För att ladda ner årsredovisningen vänligen ladda ner bifoagde dokument i detta pressmeddelande alternativt besök www.safeatsea.se

För mer information vänligen kontakta 

Marianne Wittbom

Telefon +46 (0) 3003-23 07-00