Safe at Sea: Nytt samarbete med distributör i Tyskland

Safe at Sea AB (publ) har tecknat distributörsavtal med Lava Marine GmbH som kommer att representera Safe at Sea i Tyskland. Lava Marine är ett väletablerat företag inom den marina sektorn. De har en tung inriktning mot de segment som Safe at Sea vänder sig mot såsom Räddningstjänst, Sjöräddningen, Polis och Marinen.

Utöver försäljning av båtar till olika segment erbjuder de även service och har egen verkstad vilket vi ser som mycket fördelaktigt.

Lava Marine är mycket väl etablerade i hela Tyskland och vi ser att vi tillsammans med dem når ut på de marknader vi är intresserade av.

De kommer att marknadsföra och sälja hela vårt produktsortiment. Safe at Sea har tidigare inte haft någon distributör i Tyskland utan endast ett fåtal kontakt med slutkunder. Det här innebär en stor möjlighet för oss att expandera på en av Europas största marknader. Samarbetet startar direkt med en gemensam monter på Interschutz i Hannover vecka 25.

"Vi är otroligt glada över att inleda samarbetet med Lava Marine, och det är med stor förväntan vi tar ett stort steg in på den tyska marknaden", säger Marianne Wittbom, CEO på Safe at Sea AB.