Safe at Sea: Ledningen köper ytterligare aktier i samband med pågående TO-emission

Genom köpeavtal med befintlig storägare köper nedan personer tillsammans ytterligare 75 000 aktier till överenskommen kurs SEK 0,581 per aktie. Affären har skett utanför marknadsplatsen.

Följande personer köper genom köpeavtal aktier: Vd Henrik Hartman (50 000 st) och Sales Manager Lukas Brehm (25 000 st).

Teckningsperioden för Teckningsoptionerna i serie TO1 äger rum från och med den 5 september till och med måndag 19 september kl. 23:59.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätten att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen SEK 0,553 per aktie.

ANMÄLAN OM TECKNING AV SERIE TO1

  • Om du har dina teckningsoptioner hos en förvaltare ska du kontakta din förvaltare för att begära utnyttjande av teckningsoptioner.
  • Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade på ett VP-konto ska teckningen ske genom elektronisk eller fysisk anmälan. Elektronisk anmälan görs på Mangold.se