Safe at Sea – Komponenter på drift – Mangold Insight Analys

Safe at Sea är ett svenskt tillverkningsföretag av sök- och livräddningsbåtar för SAR-verksamhet (Search and Rescue). Bolaget har inlett 2022 med blygsam försäljning (cirka 0,9 miljoner kronor) och med en växande orderstock. Orderstocken på 3,5 miljoner har inte kunnat levereras till följd av förseningar i leveranskedjan. Därmed kommer försäljningen först kunna införlivas under årets två sista kvartal.

Safe at Sea har ingått fyra nya distributörsavtal, vilket förbättrar bolagets position på den brasilianska, finska, lettiska och algeriska marknaden. Med fler distributörer underlättas bearbetningen av nya marknader. Lanseringen av den elektriska livräddningsbåten Elecorunner, försäljningsstart av den större livräddningsbåten Searanger samt SOLAS-klassificering agerar triggers för Safe at Sea. Klassificeringen skulle öppna upp för försäljning till passagerarfartyg, lastfartyg samt oljeplattformar.

Uppsida i aktien
Mangold reviderar det motiverade värdet till 1,51 kronor per aktie (2,05). Det motsvarar en uppsida om cirka 60 procent. Ett lägre motiverat värde är en följd av att försäljningsprognos inte nåtts samt högre kostnader. Safe at Sea har drabbats hårt av komponentbrist vilket påverkat resultatet negativt. Mangold bedömer dock att försäljning kan komma igång under det tredje kvartalet, drivet av påbörjad försäljning av Elecorunner, Searanger samt leverans av båtarna som redan beställts.