Safe at Sea: Ett RescueRunner-system beställt till Redningsselskapet i Norge

Redningsselskapet i Oslo bygger ut sitt livräddningssystem ytterligare genom en ny order på ett komplett RescueRunner-system.

Redningsselskapet i Norge har successivt byggt upp sin livräddningsflotta med Safe at Seas Rescue Runners.

 Man är mycket nöjd med de RescueRunners man redan har och vill därför fylla på med fler båtar till fler stationer.    RescueRunners är extremt stabila, och kan köras in på grunt vatten, eller i forsar och älvar med strömt vatten och steniga förhållanden. Det är unika egenskaper för en räddningsbåt.

.

"Mycket roligt att Redningsselskapet i Oslo väljer RescueRunner för att stärka sin vattenlivräddningsförmåga. Vi är övertygade om att deras Rescue+Runners kommer att vara till stor nytta för dem och bidra till säkra och effektiva insatser i deras viktiga verksamhet." säger Marianne Wittbom, CEO på Safe at Sea.

RescueRunner-systemen kommer att levereras under Q4 2022.

Ordervärde är cirka SEK 398.000,- SEK

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-22 14:17 CET.