Safe at Sea: Ett RescueRunner-system beställt av Svenska Sjöräddningen

Svenska Sjöräddningen har valt att stärka sin vattenlivräddningsförmåga med ytterligare  ett RescueRunner-system.Många stationer har redan RescueRunner men det finns ett behov av fler sök- och räddningsbåtar med RescueRunners unika egenskaper och möjligheter att ta sig in på grunt vatten med besvärliga förhållanden.

Då båtarna fungerar väl och är extremt stabila, vilket krävs i tuffa vatten, har man nu valt att investera i ytterligare ett system.  RescueRunners tåliga skrov och konstruktion medger räddningsinsatser i både grunda, svårtillgängliga och steniga områden.

.

"Väldigt roligt att Sjöräddningen i Sverige  väljer RescueRunner för att stärka sin vattenlivräddningsförmåga. Vi är övertygade om att deras RescueRunners kommer att vara till stor nytta för dem och bidra till säkra och effektiva insatser i deras viktiga verksamhet." säger Marianne Wittbom, CEO på Safe at Sea.

RescueRunner-systemen kommer att levereras under Q3 2022.

Ordervärde är cirka SEK 390.700, sek

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-17.

För mer information vänligen kontakta:

Marianne Wittbom                                

Telefon +46 (0)303-23 07 00
marianne.wittbom@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-17 11:16 CET.