Safe at Sea: En RescueRunner beställd till Finland

Safe at Sea AB (publ) har genom sin distributör i Finland mottagit en beställning på ett RescueRunner-system.

Esteri Group blev under vintern 2021 distributör för Safe at Sea i Finland och de beställer nu den första kundbåten. RescueRunner-systemet kommer att levereras till Räddningstjänsten i Uleåborg och bidra till ökad vattenlivräddningskapacitet.

RescueRunner-systemet kommer att levereras under Q1 2023.

Ordervärde är cirka SEK 395 000.