Safe at Sea: ElEcoRunner – eldriven räddningsbåt

Demonstration av ElEcoRunner Zero Series planerad till den 26 augusti 2022 i GöteborgMed vårt förstärkta utvecklingsteam på plats, har utvecklingsarbetet av den eldrivna ElEcoRunner kunnat accelereras. Det ger oss möjlighet att ta igen lite av den tid som gått förlorad under två år med pandemi.Erfarenheterna från PoC-testerna hösten 2021, har analyserats och slutsatsen är att vi siktar på en mer produktionsnära lösning, redan i det här skedet.

Företagsledningen har satt som mål att bolaget ska kunna demonstrera den nya versionen, benämnd ElecoRunner Zero Series (EZS) den 26 augusti i år.

Under maj och juni ligger fokus på färdigställande av anpassningar för en starkare motor, parallellt med verifiering i testbänk. Arbetet fortsätter sedan under juli och augusti med installation och verifiering av den nya drivlinan fram till den planerade demonstrationen den 26 augusti.

Det är en stor och inspirerande utmaning med en offensiv tidplan.

Alla våra kunder har ett stort miljömedvetande och hållbarhet har hög prioritet i deras organisationer. Därav ser vi också ett stort och växande behov av en helt fossilfri och eldriven räddningsbåt på marknaden.
I augusti ser vi fram emot att demonstrera ElEcoRunner, som uppfyller kraven för både säker drift och hållbarhet, med sin miljövänliga drivlina och en funktionellt baserad på den väl beprövade RescueRunner-designen.

ElEcoRunner utvecklingsteam

Från vänster: Kaj Lehtovaara, Safe at Sea AB,
prof. Bengt Erik Mellander, CTH Fysik, batteriteknik Gerard Törneman, KMM AB, propulsion och hydrodynamik, Stefano Minghetti, Safe at Sea AB, Emil Westerlind, ETP Kraftteknologi AB samt Christer Sigurd, ETP Kraftteknologi AB.
 
På bilden saknas Kent Rundgren, Chalmers Industriteknik samt referensgruppens medlemmar Jonas Carlsson, Svenska Sjöräddningssällskapet och Knut Hveding, Norska Redningsselskapet.

För mer information vänligen kontakta:

Marianne Wittbom                                                   Kaj Lehtovaara                                

Telefon +46 (0)303-23 07 00                                  Telefon +46 (0)303-23 07 00
marianne.wittbom@safeatsea.se                           kaj.lehtovaara@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.