Safe at Sea: Årsredovisning 2021

Safe at Sea ABs årsredovisning för 2021 finns tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida. För att ladda ner årsredovisningen vänligen ladda ner bifogat dokument i detta pressmeddelande alternativt besök www.safeatsea.se För mer information vänligen kontakta Marianne WittbomTelefon +46 (0( 303-23 07 00

Safe at Sea tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR- verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Base i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner och Guardrunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-13 07:45 CET.