Safe at Sea AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för andra kvartalet till 3 augusti 2022

Safe at Sea AB tidigarelägger delårsrapport för andra kvartalet 2022, nytt datum för rapport är 3 augusti 2022.