S2Medical AB: S2Medical vinner upphandling i Region Jönköping

S2Medical AB (publ) ) ("Bolaget") har via Mediq AB vunnit en upphandling för sårläkningsartiklar i Region Jönköping. Produkterna som avses i upphandlingen är Ynolens parfymfria luktborttagare samt en sårskrapa vilka båda tillverkas av underleverantörer till Bolaget. Upphandlingen löper över 4 år och beräknas vara värd totalt ca 4,5 MSEK.

Subdistributörer såsom Mediq AB används av Bolaget i de fall upphandlingar kräver att fler artiklar offereras än vad som finns i Bolagets sortiment.

S2Medical AB (publ) har, som tidigare meddelats, tecknat ett distributionsavtal med Ynolens AS för deras parfymfria luktborttagare i Sverige, som bland annat används för att minska patienters lidande vid sårbehandlingar.

Stigmatisering av sårproblem är starkt associerat med dålig lukt från såren vilket har en signifikant negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Ynolens AS har utvecklat en parfymfri luktborttagare som hjälper såväl sjukvårdspersonal som patienter att få en miljö som är fri från dåliga lukter. Produkten har med stor framgång använts på S2Clinic sedan kliniken öppnade och är en integral del av S2Medicals sårläkningskoncept.

"Framstegen fortsätter inte enbart i Mellanöstern utan även på vår hemmaplan. Vi ser fram emot att få göra både Ynolens och användarvänliga kuretter tillgängliga för våra kunder inom Region Jönköping.", säger bolagets CEO Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 15:56 CET.