S2Medical AB: S2Medical vinner upphandling i Femklövern värd upp till 6 MSEK

S2Medical AB (publ) ) ("Bolaget") har vunnit en upphandling för sårläkningsartiklar i de fem svenska regioner som kollektivt kallas för Femklövern. Produkterna som avses i upphandlingen är Ynolens parfymfria luktborttagare vilken tillverkas av underleverantör till Bolaget. Upphandlingen löper över maximalt 4 år och beräknas vara värd upp till 6 MSEK. Värdet på upphandlingen är beräknat baserat på tidigare års förbrukning.

S2Medical AB (publ) har, som tidigare meddelats, tecknat ett distributionsavtal med Ynolens AS för deras parfymfria luktborttagare i Sverige, som bland annat används för att minska patienters lidande vid sårbehandlingar.

Stigmatisering av sårproblem är starkt associerat med dålig lukt från såren vilket har en signifikant negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Ynolens AS har utvecklat en parfymfri luktborttagare som hjälper såväl sjukvårdspersonal som patienter att få en miljö som är fri från dåliga lukter. Produkten har med stor framgång använts på S2Clinic sedan kliniken öppnade och är en integral del av S2Medicals sårläkningskoncept.

"Det känns otroligt kul att även denna produkt vinner mark i Sverige. Femklövern innefattar en stor grupp av sjukhus och vårdcentraler och det beräknade värdet på upphandlingen är därmed relativt hög.", säger bolagets CEO Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-15 14:13 CET.