S2Medical AB: S2Medical – Ny fas tar vid – Mangold Insight Analys

För S2Medical har pandemin satt käppar i hjulet för dess framfart. Det har varit svårt att få igång försäljning på nya marknader. Samtidigt har bolaget gjort framsteg i mellanöstern och på den svenska marknaden där order inkommit. Försäljningen är fortsatt blygsam och volym krävs för att bolaget ska nå lönsamhet. Bolagets sår har emellertid potential och många bäckar små kan leda till det stora genombrottet för bolaget.

Bolaget har behövt ta in kapital för att kunna expandera på nya marknader. Främst är det Europa men även USA. I en nyemssion avser S2Medical ta in 30 miljoner kronor som är garanterad till 70 procent. Kapital krävs även för att ta bolagets AMP-projekt framåt. Detta projekt kan leda till nya sårläkningsprodukter som kan avdöda multiresistenta bakterier. 

Mangold har justerat riktkursen med hänsyn tagen till den utspädning som väntas i samband med nyemissionen. Ny riktkurs för aktien sätts till 4 kronor. Tidigare 10,20 kronor. I denna uppdatering görs en jämförelse med ett liknande medicintekniskt bolag som har betydligt högre värdering. Uppdaterade riktkurser från vår scenarioanalys finns också med.