S2Medical AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal för Portugal

S2Medical AB (publ) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Portugal med Molecular Farma. Avtalet omfattar samtliga produkter som bolaget representerar i regionen och innebär initiala beställningar samt förpliktelser till ytterligare beställningar om minst 2 miljoner SEK över de kommande 3 åren för att upprätthålla kontraktets giltighet.

"Vi har stora förhoppningar att snabbt kunna etablera oss som en standardbehandling i Portugal tillsammans med vår nya distributör då Epiprotect redan idag är standardbehandling för brännskador i båda nationella brännskadeenheterna i Sverige, 5 brännskadecenter i Storbritannien och ytterligare 3 center i Förenade Arabemiraten." säger bolagets CEO Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-23 14:30 CET.