S2Medical AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal för den qatariska marknaden

S2Medical AB (publ) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för den qatariska marknaden med Wesburry Trading. Avtalet omfattar samtliga produkter som bolaget representerar i regionen och innebär initiala beställningar om totalt ca 250 000 SEK samt förpliktelser till ytterligare beställningar om minst 8 miljoner SEK över de kommande 3 åren för att upprätthålla kontraktets giltighet. Wesburry Trading är ett stort distributionsföretag i Qatar och representerar flera välkända märken inom flera olika kategorier av medicintekniska produkter.

"Qatar har varit ett av få länder i GCC-regionen där våra produkter ännu inte varit representerade av en distributör. Vi är därför mycket glada över att ha träffat detta avtal med en stor och välkänd distributör i landet. Givet Wesburrys nära samarbete med landets i särklass största sjukvårdsgivare, Hamad Medical Corporation, ser vi en potential att snabbt komma igång med försäljningen av våra produkter." säger bolagets COO Mårten Skog som ansvarar för Bolagets verksamhet i Mellanöstern.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-26 09:11 CET.