S2Medical AB (publ) har rekryterat en ny CFO

S2Medical AB (publ) har rekryterat en ny Chief Financial Officer. Ingvild Thiry, som senast kommer från en tjänst som Vice VD på det börsnoterade bolaget Hoylu AB kommer senast under september att påbörja tjänsten som Chief Financial Officer. Ingvild kommer därmed att ansvara för bolagets ekonomiska rapportering och ekonomistyrning, tillse att Bolagets ekonomiska arbete effektiviseras samt säkerställa att Bolagets ekonomiska resurser förvaltas på bästa sätt.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-08 12:28 CET.