S2Medical AB: Instagraft-patent godkänns i Israel

S2Medical AB (publ) ("Bolaget") har idag erhållit informationen att Israeliska myndigheter avser att godkänna patentskydd för Bolagets instagraftteknologi i Israel.

Instagraftteknologin är ett kirurgiskt instrument som kan användas för minimalt invasiv hudtransplantation och är tänkt att förflytta denna procedur från specialistmottagningar ut till primärvården. Detta skulle innebära att fler patienter som lider av svårläkta sår skulle få tillgång till hudtransplantation och därmed kunna få sina sår läkta.

"Instagraftteknologin är en av våra mest värdefulla intellektuella tillgångar. Genom vår starka närvaro i Mellanöstern hoppas vi att vi kan hjälpa ännu fler patienter att få sina sår läkta och vi tror att denna teknologi kommer att spela en viktig roll. Vi är därför mycket glada över att nå patentskydd i ytterligare ett land i denna region." säger bolagets CEO Petter Sivlér.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-09 15:34 CET.