S2Medical AB: Epiprotect klassificeras som hudsubstitut vilket ökar ersättningsnivåer och skapar marknadsfördelar

Epiprotect har fortsatt efter en omfattande utredning av all kliniska data funnits bidraga till sårläkning i större utsträckning än vad som kan förväntas av ett sårförband. Granskningen bekräftar att effekten beror på att Epiprotect med hjälp av kroppens egna proteiner och tillväxtfaktorer bildar ett aktivt biologiskt material när det placeras på ett sår. Produktens benämning sårförband är därför inte längre tillämpligt och bolaget har därför beslutat att byta benämning på Epiprotect från sårförband till hudsubstitut. 

Denna ändring av produktkategori kommer att öppna upp för en högre ersättningsnivå inom sjukvården vilket fram till idag har varit en begränsande faktor för både användning och försäljning av Epiprotect. Då användandet av hudsubstitut har visat sig kunna ge fördelar jämfört med konventionella förband är även ersättningsnivån från försäkringsbolag och andra betalare högre, både för proceduren som sådan, men även för produkten.

Genom att Epiprotect numera tillhör gruppen hudsubstitut kommer ersättningsnivån täcka kostnaderna som vårdgivare i exempelvis Tyskland och Förenade Arabemiraten har för produkten. Detta ger även en ökad vinst för dessa vårdgivare jämfört med andra hudsubstitut, då Epiprotect är en mycket kostnadseffektiv produkt.

"I en stor utvärdering av vårt försäljningsarbete har vi identifierat att en omklassificering till hudsubstitut kommer hjälpa oss att snabbare få större marknadsandelar. Epiprotect är en fantastiskt bra produkt som redan har hjälpt tusentals patienter. Med hjälp av denna nyhet kommer bolaget även öka möjligheten till en effektiv marknadsintroduktion i USA."

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-16 11:51 CET.