Resqunit AB meddelar byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Den 27 januari 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), meddelar att bolaget har ingått avtal med SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) avseende tjänsterna som Certified Adviser.

RESQUNIT AB MEDDELAR BYTE AV CERTIFIED ADVISER TILL SVENSK KAPITALMARKNADSGRANSKNING AB

Den 27 januari 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), meddelar att bolaget har ingått avtal med SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) avseende tjänsterna som Certified Adviser.

SKMB tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 mars 2023. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsätta som Certified Adviser för bolaget.

Certified Advisor
Mangold Fondkommission AB

För mer information, vänligen kontakta:
Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB
Email: helge@resqunit.com
Telefon: +47 901 68 908

This information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 09:50 CET on January 27 , 2023.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
230127-RESQUNIT ChangeofCertifiedAdvisor SWE.pdf

Resqunit är ett havsteknikföretag som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Genom insamling av sensordata och mjukvara vill företaget öka kunskapen om havet och öka fångstförutsägbarheten. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs, däribland 25 miljoner fiskbur. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i livsmedelskedjan. Förlorade redskap skadar fisket, djurpopulationerna och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderbolag (listco) med 100% av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, grundat 2017.