Registrering av nytt företagsnamn och emissioner samt byte av kortnamn för Vestums aktie

2021-06-02

REGISTRERING AV NYTT FÖRETAGSNAMN OCH EMISSIONER SAMT BYTE AV KORTNAMN FÖR VESTUMS AKTIE

2021-06-02

På årsstämman den 20 maj 2021 beslutades om byte av företagsnamn från WeSC AB (publ) till Vestum AB (publ) ("Vestum"). Vid årsstämman beslutades vidare om emissioner i enlighet med vid årsstämman framlagda förslag. Ytterligare information om emissionerna framgår av kommunikén från årsstämman.

Bolagsverket har registrerat Vestums nya företagsnamn. Bolagsverket har samma dag registrerat emissionerna som beslutades vid årsstämman. Efter registreringen finns det 79 302 192 aktier. I samband med Vestums senaste fem förvärv har det genom pressmeddelande den 25 maj och den 31 maj aviserats om ytterligare nyemissioner, vilket lyfter antalet aktier till 85 365 458 aktier.

Vestums aktie, som är noterad på Nasdaq First North Growth Market, kommer från och med den 7 juni 2021 att handlas under kortnamnet "VESTUM". Sista dag för handel under det tidigare kortnamnet "WESC" blir således den 4 juni 2021. ISIN-koden kommer vara oförändrad vid bytet av kortnamn.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet WESC på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-PM-nytt-foretagsnamn-och-registrering-emissioner .pdf