Rättelse: Wyld Networks Delårsrapport KV2 2022: På väg mot kommersialisering

Rättelse: I det ursprungliga pressmeddelande för delårsrapport januari - juni 2022 (publicerat idag kl 08:45) föll MAR-etiketten bort. Den är nu tillagd.Wyld fortsätter att teckna avtal med strategiska lanseringspartners, bygga vidare på inköpsorderboken och med framgång slutföra de heltäckande testerna av det satellitbaserade IoT-nätverket. 

VD Alastair Williamson:

"Under andra kvartalet slutförde Wylds utvecklingsteam de heltäckande testerna av satellitnätverket. Vi har blivit världens första bolag som med framgång har kopplat en terminal integrerad med Semtechs LR-FHSS-chip (long-range frequency hopping spread spectrum) direkt till en satellit med en låg omloppsbana. Wyld skalar nu upp inför den fullständiga kommersiella lanseringen senare i år.

Vårt affärsutvecklingsteam har arbetat oavbrutet med att bygga upp en försäljningspipeline. Wyld Networks har nu inlett 28 samarbeten med potentiella partners för lansering av tjänsten, varav 8 samarbeten har tillkommit under det senaste kvartalet: Constanta Industrial (Brasilien), Brinja (Sverige), HartBR (Brasilien), IMAE (Brasilien), C.Towers, ett nordiskt IoT-bolag (Danmark), ATSS (Saudiarabien), DEWA (Förenade Arabemiraten, UAE).

När vi nu kastar oss in i den fulla kommersialiseringen med ännu mer kraft, energi och iver kommer vi att fortsätta teckna avtal med nya lanseringspartners och göra befintliga partners till kunder. Wyld har nu gått vidare till tillverknings- och distributionsfasen av Wyld Connect-enheter till alla kommersiella partners.

Jag kan tryggt säga att Wyld har en stark grund att stå på, och oavsett den globala osäkerheten förblir vi övertygade om att vi är på rätt väg och inte kommer att påverkas i någon högre grad."

Finansiell sammanfattning, KV2 2022

 • Intäkter, tkr

Q2: 1,038 (915)

 • Rörelseresultat, tkr

Q2: -9,864 (-9,688)

 • Resultat per aktie, kr

Q2: -1.01 (-1.62)

Väsentliga händelser under kvartal 1

 • Wyld Networks har under kvartalet tecknat ytterligare 5 partnerskapsavtal med: Constanta Industrial (Brasilien), Brinja (Sverige), HartBR (Brasilien), IMAE (Brasilien) och DEWA (Förenade Arabemiraten, UAE). Wyld Networks har nu inlett 28 samarbeten på 19 marknader.
 • DEWAs (Dubai Electricity & Water Authority) rymdprogram - Space-D - har skjutit upp sin första satellit: DEWA - SAT 1. Det har skett i samarbete med Wyld Networks, DEWA R&D Centre och Infra X. Samarbetet gör det möjligt för Wyld att leverera lösningar till DEWAs infrastruktur och arbeta ihop med andra allmännyttiga bolag globalt.
 • Wyld har med framgång slutfört sina heltäckande tester av sitt satellitbaserade IoT-nätverk.
 • Wyld har valt Missouri som sin bas för verksamheten i USA. I samarbete med World Trade Center St. Louis och STL Partnership kommer arbete att utföras för att utveckla och distribuera satellitbaserade IoT-lösningar för jordbruket och olika försörjningskedjor.
 • Wylds aktier började handlas på OTCQB Venture Market i USA under beteckningen "WYLDF". Att vara med på OTCQB möjliggör OTC-handel med stamaktien som är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen kommer att öka synligheten och tillgängligheten på de amerikanska kapitalmarknaderna och därigenom tillhandahålla ökad likviditet och värde till bolagets aktieägare.

Väsentliga händelser efter kvartal 2

 • Wyld får ytterligare inköpsorder på Wyld Connect om 1,07 mkr från C.Towers i Brasilien och ett nordiskt IoT-bolag inom den allmännyttiga sektorn.
 • Wyld tecknar ett banbrytande avtal med ATSS (en del av Mawarid Media & Communications Group) i Saudiarabien, för att installera sensor-till-satellit-uppkoppling för jordbruk, logistik, energi samt offentliga tjänster.
 • Wyld Networks ställer ut på LoRaWAN World Expo tillsammans med Eutelsat och visar upp sin unika satellitbaserade IoT-lösning som väckte ett betydande intresse från ansvariga för LoRaWAN-ekosystem.

Delårsrapporten finns att ladda ner på Wyld Networks webbplats: www.wyldnetworks.com/investor-relations/
Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 08:30 CEST.