Rättelse: Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B i PExA AB

Rättelsen avser felaktigt angiven emissionslikvid som kan tillföras bolaget vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B.  Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B kan PExA AB tillföras totalt cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader och inte 9,1 MSEK som felaktigt angavs i pressmeddelande publicerat den 27 juni 2022.

PExA AB informerade den 27 juni om utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 1 B ("Teckningsoptionerna" eller "TO 1 B") som emitterades i samband med PExA AB's ("PExA" eller "Bolaget") företrädesemission under andra kvartalet 2021. I pressmeddelandet framgick att PExA vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kunde tillföras totalt cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader, vilket inte stämmer överens med villkoren för Teckningsoptionerna. Korrekt information är att PExA vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kan tillföras totalt cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader.