Rättelse: Korrektion till “Kallelse till årsstämma i 2cureX AB” utfärdad den 21 april 2022

Rättelser har gjorts av “Förvaltarregistrerade aktier” från den 17 maj till 16 maj till: “Förvaltarregistrerade aktier” från den 17 maj till 18 maj.

Rättelser har gjorts av “Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska” ändras från den 17 maj till 16 maj och “Förvaltarregistrerade aktier” från den 17 maj till 18 maj och utarbetande av procedurerna.

Rätt version bifogas detta pressmeddelande.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer
E-post: fa@2curex.com
Tel: +45 22 79 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser

Redeye AB
Phone: +46 8 121 576 90
Mail: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.
 
Den första IndiTreat®-produkten inom metastaserad kolorektal cancer introduceras på den europeiska marknaden. Efterföljande produkter hjälper patienter i olika stadier av kolorektal cancer och andra solida cancerformer.
 
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com.

Bifogade filer

Korrektion till “Kallelse till årsstämma i 2cureX AB” utfärdad den 21 april 2022
20220421 2cureX Notice Annual General Meeting SE CORRECTED