Rättelse: Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB

Det ver felaktigt med en MAR-etikett i det pressmeddelande som publicerades tidigare idag.