Rättelse: Imsys AB kallar till extrastämma den 29 april 2022

Detta är en rättelse av kallelse till extra bolagsstämma som offentliggjordes tidigare idag. Den tidigare kallelsen var felaktigt klassificerad som MAR.Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till extrastämma, fredagen den 29 april 2022

RÄTTELSE: IMSYS AB KALLAR TILL EXTRASTÄMMA DEN 29 APRIL 2022

Detta är en rättelse av kallelse till extra bolagsstämma som offentliggjordes tidigare idag. Den tidigare kallelsen var felaktigt klassificerad som MAR.

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till extrastämma, fredagen den 29 april 2022

Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer extrastämman 29 april 2022 att genomföras genom poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta personligen på extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt. Istället kan aktieägare delta i extrastämman genom poströstning och i förväg ställa eventuella frågor till Bolaget enligt Bolagets instruktioner.

Aktieägare kan utöva sina rättigheter på extrastämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och genom att i förväg lämna in eventuella frågor till Bolaget. Den fullständiga kallelsen bifogas detta Pressmeddelande.

Formulär för röstning kommer att finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.imsystech.ai.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Imsys-AB Kallelse-till-rsstamma 220429.pdf

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020