Rättelse: avseende bolagets årsredovisning 2022

Rättelse avseende bolagets årsredovisning för 2022 publicerad 2023-04-21.

RÄTTELSE: AVSEENDE BOLAGETS ÅRSREDOVISNING 2022

Rättelse avseende bolagets årsredovisning för 2022 publicerad 2023-04-21.

Bolaget önskar förtydliga att revisorn för ovan nämnd årsredovisning lämnat upplysning om potentiell osäkerhet avseende fortsatt drift med motiveringen; "Vi vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen avseende rubriken Bolagets finansiering där det framgår att till dess bolagets operativa verksamhet genererar ett positivt kassaflöde är bolaget beroende av extern finansiering antingen genom tillskott från aktieägare eller andra finansieringskällor och att styrelsen i bolaget arbetar vidare med att säkerställa finansiering samt optimera villkoren för detsamma över kommande 12-månadersperiod. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta".

Bolagets VD Christian Meijer säger i ett uttalande: "Bolagets ledning och styrelse säkrade 22 mars finansiering om totalt ca 1 MSEK från bolagets ägare. Bolaget räknar även med att få in likvid då nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 avslutas den 28 april 2023. Kombinationen av ovan gör att bolagets ledning och styrelse är trygga med arbetet framåt för att säkra fortsatt finansiering i takt med att bolaget fortsätter sänka kostnader samt öka försäljning".

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
c.meijer@zesec.com
+46 70 473 44 78

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Rattelse avseende bolagets arsredovisning 2022 20230421.pdf

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com