Rättelse av bilaga: Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q3 2022: Kraftig omsättningstillväxt och förbättrat resultat

Rättelse: Kvartalsrapporten finns nu bifogadDet tredje kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 54% jämfört med det tredje kvartalet 2021. Jämfört med Q1-Q3 2021 var tillväxten 60%.  Jämfört med Q2 i år var intäkterna stabila, trots ett säsongsmässigt svagare tredjekvartal.

RÄTTELSE AV BILAGA: MOVE ABOUT GROUP (MOV) OFFENTLIGGÖR SIFFROR FÖR Q3 2022: KRAFTIG OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT

Rättelse: Kvartalsrapporten finns nu bifogad

Det tredje kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 54% jämfört med det tredje kvartalet 2021. Jämfört med Q1-Q3 2021 var tillväxten 60%.  Jämfört med Q2 i år var intäkterna stabila, trots ett säsongsmässigt svagare tredjekvartal.

SEK'000 

2022 Q3 

2021 Q3 

2022 9m 

2021 9m 

Totala Intäkter 

18 591  

12 038  

 51 182  

31 804

Bruttovinst 

 11 533  

 7 375  

 28 101  

 19 654  

EBITDA 

-2 170  

-5 528  

-23 800  

-12 681  

EBIT 

-9 614  

-10 785  

-44 971  

-24 642  

 

Årets tredje kvartal startade med omsättningsrekord i samtliga länder, Norge, Sverige och Tyskland. Den vanliga säsongssvackan under semesterperioden i Tyskland, där våra medlemmar framför allt är företagskunder, uteblev i år. Medlemstillväxten för årets nio första månader tangerar 200% jämfört med samma period i fjol, vilket skapar förutsättningar för fortsatt expansion. Tillväxten i bilflottan var marginell under perioden i syfte att öka kapacitetsutnyttjandet i bolagets befintliga elbilspooler.

Resultatet påverkades, förutom av en stark tillväxt, av åtgärderna i den omfattande effektiviseringsplan som styrelsen beslutade i början av Q2 2022. Move Abouts OH-kostnader har sedan programmets start halverats, och fokus riktas nu mot att säkerställa en optimal hantering av bolagets många elbilspooler, samt att minska kostnaderna för fordonsflottan.

"Vi fortsätter att exekvera på den plan som skall ta oss till lönsamhet. Den första fasen i denna process har centrerat kring våra OH-kostnader. Nu tar vi ett rejält grepp om driften, kunderbjudandet och fordonsflottan. Inom samtliga områden ser vi stor potential att göra saker mer effektivt, samt att dra nytta av vår storlek över landgränserna, vilket helt enkelt inte hunnits med under bolagets tidigare expansionsfas", säger Move About Groups vd, Olof Jonasson.

Hela rapporten går att hitta på företagets hemsida:

Länk till rapporten: https://moveaboutgroup.com/wp-content/uploads/2022/11/Q3-Interim-Report-Svenska.pdf

För ytterligare information:

Olof Jonasson, VD, Move About Group AB 
Email: olof.jonasson@moveaboutgroup.com 
+46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 08.00.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-postca@mangold.se. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Q3-Interim-Report-Svenska.pdf
PM-Q3-Interim-Report.pdf

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.