Qlosr Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapporten för det första kvartalet 2022

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende första kvartalet 2022. Nytt datum för publicering är onsdag den 11 maj 2022. Tidigare kommunicerad tidpunkt var tisdag 24 maj 2022.

Bolaget bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl 11.00. Presentation hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer att webbsändas och kan nås via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/qlosr-q1-rapport-2022

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Kontakter

Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ.)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se

Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.

Bifogade filer

Qlosr Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapporten för det första kvartalet 2022