Qlosr Group AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021

Qlosr Group AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2020/2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-presentationer/).

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Kontakter

Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ.)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se

Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.

Bifogade filer

Årsredovisning Qlosr Group (publ) 2020 2021