Qlosr Group AB (publ) offentliggör tilläggsdokument inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Med anledning av den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) idag upprättat ett tilläggsdokument som finns tillgängligt på Qlosr Groups hemsida.

Tilläggsdokumentet innehåller viss information avseende aktiekapital, incitamentsprogram, bolagsordning samt bemyndiganden relaterat till Qlosr Group och återspeglar besluten som årsstämman för Qlosr Group fattade den 25 maj 2022.

Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till den bolagsbeskrivning som Bolaget offentliggjorde den 25 maj 2022. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänd av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

Qlosr Group har tidigare fått ett preliminärt och villkorat besked av Nasdaq om att Bolaget uppfyller noteringskraven, med sedvanliga villkor och förbehåll. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 13 juni 2022 under kortnamnet QLOSR B.

Qlosr Group har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Kontakter:
Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se

Om oss
Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.

Bifogade filer

Qlosr Group AB (publ) offentliggör tilläggsdokument inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market
Tilläggsdokument Qlosr