Qlosr Group AB (publ) ingår avtal om förvärv av Vibration IT

Qlosr Group AB (publ) ("Qlosr Group") meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB ("Vibration IT") enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden 2021-04-28.

QLOSR GROUP AB (PUBL) INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV VIBRATION IT

Qlosr Group AB (publ) ("Qlosr Group") meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB ("Vibration IT") enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden 2021-04-28.

"Med förvärvet av samtliga aktier i Vibration IT stärker Qlosr Group sin verksamhet i Skåne för att komma närmare befintliga kunder och skapa möjlighet för Vibration IT:s kunder att ta del av Qlosr Groups paketerade prenumerationstjänster. Lokala ledningen kommer fortsatt att vara kvar i verksamheten och nya rekryteringar kommer att göras för att möjliggöra tillväxten" säger Qlosr Groups, Jonas Norberg.

Affären är av strategisk karaktär då skånemarknaden sedan tidigare är obearbetad från Qlosr Groups sida och adderar drygt 5,2 Mkr i försäljning. Förvärvet är kritiskt för att Qlosr Group ska kunna bearbeta skånemarkaden på ett effektivt vis då intresset för bolagets prenumerationstjänster är stort. Parterna har enats om att köpeskillingen för aktierna ska erläggas dels kontant, dels via nyemitterade aktier till teckningskursen 0,06 sek/aktie vid tillträdet. Därtill kan en tilläggsköpeskilling komma att erläggas i form av ytterligare nyemitterade aktier till en teckningskurs på 0,08 sek/aktie. Parterna har vidare valt att inte offentliggöra köpeskillingen. Tillträde av aktierna i Vibration IT förväntas ske den 1 juli 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Norberg, VD, Qlosr Group AB (publ.)

+46(0)70-9794644

jonas.norberg@qlosr.se

www.qlosr.se

Denna information är sådan information som Qlosr Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-11

Om Qlosr Group AB (publ)

Qlosr Group AB (publ)är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10-300användare, samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.