Publicerade forskningsresultat påvisar hög specificitet hos Alzinovas antikropp ALZ-201 vilket kan bidra till god effekt och fördelaktig biverkningsprofil

Alzinova AB (publ) (“Alzinova” eller “Bolaget”) meddelar idag att en ny vetenskaplig artikel har publicerats i den ansedda tidskriften Alzheimer's Research & Therapy med prekliniska resultat som påvisar att antikroppen ALZ-201 har specificitet för de giftiga oligomererna som anses vara orsaken bakom Alzheimers sjukdom. Vidare visar forskningen att ALZ-201 har potential att i klinik bli ”best-in-class” med god effekt och mer fördelaktig biverkningsprofil än andra kandidater.

I artikeln presenteras nya prekliniska data för Alzinovas antikropp ALZ-201 som visar på antikroppens unika specificitet för en mycket giftig form av peptiden amyloid-β1-42 (Aβ42). Detta giftiga Aβ42 är i form av en s.k. oligomer, vilka skiljer sig från det Aβ42 som aggregerar till plack i hjärnan hos patienterna. Oligomerer anses vara den form av Aβ som orsakar sjukdomen. Tack vare sin unika bindningsprofil har antikroppen därför potential att i klinik kunna bli “best-in-class” med en god effekt och fördelaktig biverkningsprofil. ALZ-201 är baserad på vaccinkandidaten ALZ-101 som använts för att utveckla och validera den monoklonala antikroppen.

Artikeln beskriver hur ett mångvetenskapligt angreppssätt användes för att utveckla ALZ-201 som en ny unik monoklonal antikropp som specifikt binder till artificiella Aβ42-oligomerer men inte till andra former av samma peptid. Detta validerades även på mänskligt material, där ALZ-201 hade en starkt neutraliserande effekt på giftigt Aβ men band inte till placken. Sammantaget indikerar resultaten att det är en liten mängd Aβ42-oligomerer som står för den huvudsakliga giftiga effekten i Alzheimers sjukdom, och att specificitet för denna form sannolikt är nödvändigt för att erhålla en god terapeutisk effekt av en antikroppsbehandling.

Forskningen som presenteras i artikeln visar även att ALZ-201 är helt annorlunda jämfört med andra monoklonala antikroppar mot Aβ, inklusive aducanumab, lecanemab, och gantenerumab, genom att den till skillnad från dessa binder specifikt till giftiga oligomerer.

Alzinova utvecklar i dagsläget en humaniserad version av ALZ-201 för kliniska fas 1-studier på patienter med Alzheimers sjukdom. Dessa studier planeras startas under 2024. Bolagets forskning visar att både ALZ-201 och vaccinet ALZ-101 har ”best-in-class”-potential, och kliniska resultat från andra aktörer inom fältet stärker Bolagets strategi.

Chief Scientific Officer Anders Sandberg kommenterar:
“Vi är mycket glada över att kunna presentera våra forskningsresultat i den ansedda vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s Research & Therapy. Forskningen som beskrivs i artikeln visar tydligt att en speciell typ av Aβ42-oligomer verkar vara betydligt mer giftig än andra former av samma peptid, och vi presenterar en unik monoklonal antikropp som kan neutralisera denna specifikt. Vi visar även att denna specificitet inte återfinns hos andra antikroppar i klinisk utveckling. Detta forskningsresultat motiverar starkt fortsatt utveckling av ALZ-201 som ett potentiellt läkemedel mot Alzheimers sjukdom.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Redeye AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Bifogade filer
Publicerade forskningsresultat påvisar hög specificitet hos Alzinovas antikropp ALZ-201 vilket kan bidra till god effekt och fördelaktig biverkningsprofil